Tarihin En Amansız Savaş Birlikleri

0
152
views

12Roma Centurioları

Roma İmparatorluğu günümüz düzenli ordularının ilk örneklerini ve profesyonel ordunun ilk temellerini oluşturur. 80’er kişilik düzenli orduları ile çok hızlı bir şekilde dünyanın birçok yerini fethetmişlerdir. Her ordu da olduğu gibi Roma ordusunun da özel birlikleri vardı. Roma Centurioları o dönemin en amansız birliklerindendi.

11Rajput Savaşcıları

Hindistanın batı bölgesinde bulunan Rajahstan bölgesinden genel insanlar tarafından oluşuturulmuş Rajput birlikleri Hindistan da halen varlığını sürdürmektedir. “Kralın Oğlu” anlamına gelen Rajput Birlikleri 9 .yy’da kurulduğu tahmin edilmektedir.

10Samuraylar

Eski Japon ordularında seçkin birliklere verilen isimdir. Genelde kılıç ustalıklarıyla nam salan Samuraylar daha çok Japonya daki toprak sahiplerinin arazilerini korumak amacıyla toplanmıştı. Daha sonraları bu amaçtan çıkarak savaşlarda boy göstermeye başladılar.

9Moğol Süvarileri

Atilla’ın hükümdarlığında ki Moğol İmparatorluğunun dünyaya korku salan süvari birlikleri ile çok kısa sürede bir çok yer fethetti. At üzerinde çok iyi manevralar yapabilen ve çok iyi ok kullanan bu birlikler savaşların kaderlerini değiştirebiliyorlardı.

8Pers Ölümsüzleri

Pers ordusunda ağır zırhlı piyade birliklerdir. Yaklaşık sayıları 10.000 kişidir. Savaşın seyrini değiştiren birlik olarak bilinmektedir. Pers ordusunun hızla yayılmasında büyük önem taşımaktaydı.

7Sparta Savaşcıları

Anadolu da şehir devletleri zamanında Sparta Şehir Devleti’nin küçük yaşlardan itibaren yetiştirdikleri özel birliklerdir. Antik zamanda en korkulan birliklerin başında gelmektedirler.

6Viking Savaşcıları

Vikingler ağır savaş baltaları ve güçlü askerleri ile dönemin en acımasız ve en vahşi savaş birlikleri arasındadır. Savaşcılarının cüsselerinin iri olması ve ağır savaş aletleri ile düşmanına vahşice saldırmalarından dolayı döneminin en korkutucu savaş birliklerini oluşturuyorlardı.

 

5Maori Savaşcıları

Maori savaşcıları okyanusya kıtasına nam salmış kendilerine has savaş teknikleri bulunan ve savaş dansları ile düşmanların gözünü korkutan bu savaş birliği halan Yenizellanda topraklarında varlıklarını sürdürmektedirler.

4Aztek Savaşcıları

Orta Amerika’ya nam salmış en ölümcül savaş birlikleri Aztek İmparatorluğunda bulunmaktaydı. Kısa sürede tüm Orta Amerikaya korku salan Aztek İmparatorluğu, İspanyollarla yaptıkları savaşları kaybetmişler ve sonra yıkılmıştır.

3Apaçiler

Kuzey Amerika kıtasının yerlileri Avrupalı devletlere karşı kendilerini savunmak için oluşturdukları korkusuz savaş birlikleridir. Apaçiler çok iyi at sürebilen savaşcılardan oluşmaktadırlar. Günümüzde Kuzey Amerika kıtasında Apaçileri göremeksekte küçük bir kısım atalarının geleneklerini sürdürmektedirler.

2Zande Savaşcıları

Kendilerine has savaş teknikleriyle Orta Afrika yaşayan Zande halkı sömürgeci Avrupalı devletlerin korkulu rüyası olmuşlardır. Düşmanlarını korkutmak için dişlerini sivriltmişlerdir. Kendi yaptıkları savaş aletleri ile orta afrikanın sık ormanlarında yaşayan bu halk kendi savaşcı grupları ile çoğu kez düşmanlarına göz açtırmamışlardır.

1Yeniçeriler

Osmanlı Devletini yükselişe geçirmiş aynı zamanda çöküşüne de sebep olan yeniçeri birlikleri dönemin en çok korkulan birlikleriydi. Devşirme çocukların küçük yaşlarda eğitilmesiyle kurulan birlik savaşların seyrini birçok kez değiştirmişlerdir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here