Kimyanın Babası:Cabir Bin Hayyan

0
111
views

Cabir Bin Hayyan-Jabir Ibn Hayyan (MS. 25 Aralık 815 / İran-Irak)

Müslüman kimyacı Cabir Bin Hayyan, Batıda daha çok Geber adı ile tanınmaktadır. Kimya alanında yaptığı çalışmalar kendisini, ‘Kimyanın Babası’ olarak adlandırılmasına neden oldu. Kimya alanında uzman olsa da bunun yanı sıra, eczacı, simyacı, fizikçi, astronom, astrolog ve tıp alanındaki uzmanlıkları ile de tanınır.

Bilim tarihçilerinin kimyanın ve metalurjinin öncüsü olarak kabul ettiği Hayyan, günümüzde de kullanılmaya devam eden 20’den fazla laboratuvar malzemesinin geliştirilmesini sağlamıştır. Birçok önemli kimyasal maddenin (sitrik-asetik-tartarik asit, kükürt, civa…) üretim metotlarını bulan kimyacı, Doğu ve Batı medeniyetlerinde binlerce takipçisi ile önemli bir ekol oluşturmuştur.

İslamiyet Döneminde kimyanın temellerini atarak bu alandaki bir çok terime de Arapça dili ile katkı sağlamıştır. Örneğin; Arapça kelimeler olan, al-kimia (kimya/chemistry), al-kohl (alkol/alcohol), al-khali (alkali), natrun (natron), al-anbik (imbik/alembic) gibi terimleri bilime kazandırılmasına sebep olmuştur.

Yaklaşık 3.000 civarında eseri olan Bin Hayyan, takipçilerinin de onun adını kullanarak eser vermesi ile bu yüksek rakama ulaşmıştır. Batı’ da bu kadar etkili bir İslam alimi olarak etkisini sürdürerek ne kadar başarılı insanların İslam coğrafyasından da çıkabileceğine yalnızca bir örnektir…

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here